مقالات

 آموزش قرار دادن کلمه عبور برای پوشه مدیریت

آموزش قرار دادن کلمه عبور برای پوشه مدیریت در cPanel  و Directadmin :اینکار باعث جلوگیری از...

 نکاتی برای افزایش امنیت سیستم سایت ساز

نکاتی برای افزایش امنیت سیستم سایت ساز :توجه : انجام دادن این موارد اجباری نیست . اما در هر...

 نکاتی عمومی برای افزایش امنیت سایت و هاست

نکاتی عمومی برای افزایش امنیت سایت و هاستباید دقت داشت که امنیت سیستم و سایت شما به سیستم و...