آموزش کنترل پنل دایرکت ادمین


Getting Started:  Registering a domain, transferring your domain, editing HTML, accessing the control panel for the first time, ticket support system, changing your password, signing out.

Uploading To Your Site:  Directory structure, home (index.html) file, uploading with FTP, uploading with MS FrontPage, uploading with DirectAdmin's File Manager, uploading through SSH.

E-Mail:  Creating e-mail accounts, setting a catch-all address, forwarding, autoresponders, vacation messages, mailing lists, filters, MX records, webmail, SMTP authentication.

Subdomains:  Creating subdomains, removing subdomains, subdomain statistics, usage logs, error logs, creating FTP users for individual subdomains.

MySQL Databases:  Creating databases, removing databases, adding users to a database, changing database passwords, setting up your database with scripts, accessing phpMyAdmin.

Site Statistics:  Checking disk space and bandwidth, accessing system logs, viewing account information, getting information about hits and visitors through Webalizer.

File Manager:  Navigating, copying files, moving files, renaming files, deleting files, changing file permissions, creating new folders, creating new files, editing files, uploading files.

DNS Settings:  Important message for beginners, DNS tutorial, changing DNS settings, A records, CNAME records, NS records, MX records, and PTR records.  

Site Backup:  Choosing what to save (website data, e-mail data, FTP data, MySQL databases), creating backups, storing backups, restoring your site from a backup.  

SSL Secure Server:  Certificate installation requirements, using the server's shared certificate, creating a self-signed certificate, installing a purchased certificate.

FTP Accounts:  Creating FTP accounts, modifying/deleting FTP accounts, enabling anonymous access, creating FTP users for subdomains.

MS FrontPage:  Enabling and disabling FrontPage extensions, understanding how MS FrontPage changes your site, uploading with MS FrontPage.

Running Scripts:  CGI scripts, program paths, viewing installed Perl modules, understanding permissions, PHP scripts, accessing PHPMyAdmin.
Miscellaneous Features:  404 Error Pages, Directory Password Protection, Server Information, Cron Jobs, Mime Types, Apache Handlers, Site Redirection, Domain Pointers, Hosting Additional Domains.
  • Email, SSL
  • 4 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

چطور وارد کنترل پنل هاست خود شوم؟

شما میتوانید با استفاده از آدرس زیر به کنترل پنل هاست سایتتان وارد شده و تنظیمات دلخواه را در آن...

چطور وارد ايميل خود شوم ؟

شما میتوانید در هر لحظه و هرکجا با استفاده از وب میل به ایمیلهای خود دسترسی داشته باشید. برای...

چگونه می توانم کلیه ایمیل های یک دامنه خود را به یک ایمیل خاص منتقل کنم؟

شما می توانید با مراجعه به گزینه catch all email در کنترل پنل direct admin خود و انتخاب گزینه...

نحوه استفاده از HotLink Protection

جهت استفاده از این امکان در DirectAdmin، می بایست از طریق ایجاد فایل .htacess فایلهای مورد نظر...

نحوه ایجاد و دریافت Backup

1) ابتدا از طریق راهنمای ورود به Direct Admin به آن وارد شوید. 2) در بخش Your Account نسبت به...