اطلاعیه مهم :توقف ارایه خدمات در رجیسترار ریسلو

کاربران و نمایندگان سرویس دامین پیرو اطلاعیه های شماره ۳ و ۴ قبلی در خصوص تحریم ریسلو باستحضار می رساند با توجه به محدودیت های ایجاد شده برای رجیسترار ریسلو ، کلیه خدمات رجیسترار ثبت دامنه ... بیشتر »

18th Sep 2017