کاربران و نمایندگان سرویس دامین

پیرو اطلاعیه های شماره ۳ و ۴ قبلی در خصوص تحریم ریسلو باستحضار می رساند با توجه به محدودیت های ایجاد شده برای رجیسترار ریسلو ، کلیه خدمات رجیسترار ثبت دامنه قبلی (ریسلو) شامل شارژ نمایندگی دامنه، ثبت، تمدید و انتقال (ورودی) دامنه و سایر خدمات ارایه شده در ریسلو از ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ برای تمامی کاربران و نمایندگان دامنه غیرفعال خواهد شد. به این ترتیب پس از این تاریخ، هیچگونه پشتیبانی به دامینهای ثبت شده قبلی که به رجیسترار جدید طی اطلاعیه های ۳ و ۴ منتقل نشده اند ، ارائه نخواهد شد .
لازم به ذکر است کاربرانی که دامین خود را طی اطلاعیه های ۳ و ۴ به رجیسترار جدید منتقل ننموده اند قادر به مدیریت (تمدید،انتقال،تغییر dns)دامنه های خود نمی باشند و ایران تیم وب نیز هیچگونه دسترسی به دامنه ها نخواهد داشت .

بدیهی است کاربرانی که دامین خود را طی اطلاعیه های مذکور منتقل نموده اند قادر به مدیریت دامین خواهند بود.

با تشکر
ایران تیم وب


Monday, September 18, 2017« برگشت