آموزش

اسکریپت Question2Answer  Question2Answer یک اسکریپت متن باز و رایگان جهت ایجاد سایتهای پرسش و پاسخ می باشد! شما با استفاده از این اسکریپت میتوانید یک سایت ایجاد کنید که کاربران بتوانند سوالات خود را مطرح کنند یا به سوالات دیگران پاسخ دهند! این سیستم که توسط گروهی فارسی سازی ، بومی سازی و توسعه یافته […]

سیستم مدیریت محتوی RUSH به نظر من یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این CMS سادگی کدهای آن است و برای کسی که قصد دارد زبان برنامه‌نویسی php را یادبگیرد، بهترین و کاملترین مثال خواهد بود در عین سادگی.سیستم مدیریت محتوا یا Content Management System برنامه‌ای است که بطور کامل از ایجاد، مدیریت و بروزرسانی یک […]

Schools Management این سیستم یک سیستم مدیریت مدرسه است که درآن میتوان اطلاعات دانش آموزان راوارد کرده وهمچنین میتوان معلم جدید اضافه کرده.دراین سیستم میتوان اطلاعات درسی دانش آموزان را گذاشت برای دسترسی بهتردانش آموزان علاوه براینکه مدیران به سیستم دسترسی دارند دانش آموزان نیز میتوانند دسترسی داشته باشند.کارکردن بااین سیستم بسیارراحت بوده. قابلیت های نرم […]

Sharetronix شیرترانیکس شیرترانیکس ؛ پلتفورم متن‌باز برای ایجاد اجتماع اینترنتی(شبکه های اجتماعی) با امکان رد و بدل کردن پیام و پیوست فایل است. این پلتفورم به دلیل کاربر پسند بودن، محبوب و ایده‌آل گشته و بر اساس آمارهای رسمی بیش‌از ۵۰ هزار استفاده کننده در سراسر جهان دارد. نصب شیرترانیکس مثل بقیه اسکریب ها است…. در اینجا […]

   CMSimple که با ویرایش CMSimple LE نیز در دسترس است، یک سیستم مدیریت محتوای ساده و سریع و بدون پایگاه داده است. این سیستم مدیریت محتوا در طراحی وب سایت های کوچک به کار گرفته می شود و وب سایت را توسط کدهای html آمیخته با php راهبری می نماید. اولین بار این سیستم […]

انجمن گفتگو SMF Simpie Machines Forum   SMF چیست؟ SMF یک بسته نرم افزاری حرفه ای برای ایجاد انجمن های گفتگو در چند دقیقه می باشد و دارای ویژگی های متعددی است که استفاده از این نرم افزار را آسان می کند. ویژگی های SMF استفاده از PHP و MySQL امکان استفاده از قالب های متعدد […]

تستاسیستم مدیریت ازمون آنلاین تستا, ﻃﺮح ﻛﺮدن ﺳﺆاﻻت ﻳﻚ آزﻣﻮن، ﭼﺎپ ﻛﺮدن و ﺗﻜﺜﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺼﺤﻴﺢ اوراق و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﺣﺘﻲداوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮان […]

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن تیکفا TICKFA ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪگان ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻓﺮد ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷه  اهمیت داشته باشد.پشتیبانی ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ […]

سی ام اس تومیتو کارت TomatoCartچیست؟ تومیتو شاپ یا  Tomato Cart یکی از بزرگترین فروشگاه ساز های آنلاین تحت PHP می باشد ، این سیستم مدیریت فروشگاه ساز کاملا بر پایه اینترنت طراحی شده است ، با استفاده از این سیستم فروشگاه ساز و نصب آن بر روی هاست لینوکس می توانید یک فروشگاه آنلاین […]

سیستم مدیریت محتوای webbak نوشته شده توسط زبان های PHP, HTML , CSS,JQUERY ویژگی های سیستم مدیریت محتوی webbaker استفاده آسان و رابط کاربری راحت پشتیبانی از ادیتور wysiwyg پشتیبانی از زبان های متعدد مدیریت فایل ها و رسانه قابل تنظیم با توجه به قالب وبسایت توسعه بی نهایت به دلیل افزودنیها پایگاه داده : MY SQL قابل […]