آموزش نمایندگی هاست

به منظور ایجاد یک Package جدید در پنل WHM مطابق با راهنمای زیر اقدام نمایید: ۱- وارد WHM شوید. ۲- از منو های سمت چپ صفحه در قسمت Packages، گزینه Add a Package را انتخاب کنید. ۳- حال می توانید فیلدهای موجود در این قسمت را مطابق با موارد دلخواه خود و توضیحاتی که در […]

به منظور ویرایش Package های موجود در پنل WHM مطابق با راهنمای زیر اقدام نمایید: ۱- وارد WHM شوید. ۲- از منو های سمت چپ صفحه در قسمت Packages، گزینه Edit a Package را انتخاب کنید. ۳- از لیست موجود، Package مورد نظر را انتخاب و برای ویرایش آن، روی دکمه Edit کلیک کنید. ۴- […]

به منظور حذف Package های موجود در پنل WHM مطابق با راهنمای زیر اقدام نمایید: ۱- وارد WHM شوید. ۲- از منو های سمت چپ صفحه در قسمت Packages، گزینه Delete a Package را انتخاب کنید. ۳- از لیست موجود، Package مورد نظر را انتخاب و برای حذف آن، روی دکمه Delete کلیک کنید.

DNS یا Domain Name Service، مشخصه ای است که توسط آن دامنه به هاست متصل می گردد. حال، کلیه نمایندگان می توانند از DNS اختصاصی که بر روی دامنه آن ها تعریف می شود، استفاده کنند. برای مثال چنانچه دامنه شما reseller.com باشد، DNS های اختصاصی شما موارد زیر خواهد بود: ns1.reseller.com ns2.reseller.com *نکات قابل […]

به منظور ویرایش یک DNS Zone در پنل WHM لطفا مانند راهنمای زیر اقدام نمایید: ۱- وارد WHM شوید. ۲- در منو های سمت چپ صفحه از بخش DNS Functions گزینه Edit DNS Zone را انتخاب کنید. ۳- از لیست موجود، نام دامنه مورد نظر را انتخاب کرده و روی دکمه Edit در انتهای صفحه […]

به منظور ایجاد یک DNS Zone در پنل WHM لطفا مانند راهنمای زیر اقدام نمایید: ۱- وارد WHM شوید. ۲- در منو های سمت چپ صفحه از بخش DNS Functions گزینه Add a DNS Zone را انتخاب کنید. ۳- از قسمت Domain Information و در ادامه، Domain Selection نسبت به وارد کردن IP و دامنه […]

برای حذف یک DNS Zone در پنل WHM می توانید مانند راهنمای زیر اقدام نمایید: ۱- وارد WHM شوید. ۲- در منو های سمت چپ صفحه از بخش DNS Functions گزینه Delete a DNS Zone را انتخاب کنید. ۳- از لیست موجود، نام دامنه مورد نظر را انتخاب کرده و روی دکمه Delete در انتهای […]

  • 1
  • 2