آموزش رفع خطا

                              رفع خطای HTTP Error 500 Internal server error این خطا ۳ علت دارد ۱.برهم زدن سطح دسترسی فایل ها و پوشه ها توسط کاربر راه حل:سطح دسترسی پوشه ها را به ۷۵۵ و فایل ها را ۶۴۴ برگردانید   ۲.دستکاری […]

رفع خطای ۴۰۴ خطا یا error 404 همان خطای ۴۰۴ Not Found است که به معنا پیدا نشدن منبع و یا “صفحه مورد نظر پیدا نشد” می‌باشد، یکی از کدهای وضعیت HTTP است که به عنوان خطا شناخته می‌شود. در بعضی مواقع با انتقال وب سایتی روی سرور و یا اختصاصی دادن IP به آن […]