هاست 1 گیگ لینوکس سازمانی


پهنای باند 50 گیگ
مانیتورینگ 24 ساعته
پشتیبانی 7/24
امکانات نامحدود
تعداد 2 عدد add on domin

هاست 3 گیگ لینوکس سازمانی


پهنای باند 70 گیگ
مانیتورینگ 24 ساعته
پشتیبانی 7/24
امکانات نامحدود
3 عدد add on domin

هاست 5 گیگ لینوکس سازمانی


پهنای باند 90 گیگ
مانیتورینگ 24 ساعته
پشتیبانی 7/24
امکانات نامحدود
5 عدد add on domin

هاست 10 گیگ لینوکس سازمانی


پهنای باند 150 گیگ
مانیتورینگ 24 ساعته
پشتیبانی 7/24
امکانات نامحدود
تعداد 10 عدد add on domin