نمایندگی هاست لینوکس حرفه ای

 • نمایندگی هاست لینوکس سی پنل - 10 گیگ

  • 400 دامین اضافه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • نامحدود تعداد پست الکترونیکی
  • cPanel/WHM پنل مدیریت
  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • نمایندگی هاست لینوکس سی پنل - 20 گیگ

  • 500 دامین اضافه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • نامحدود تعداد پست الکترونیکی
  • cPanel/WHM پنل مدیریت
  195,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • نمایندگی هاست لینوکس سی پنل - 50 گیگ

  • 600 دامین اضافه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • نامحدود تعداد پست الکترونیکی
  • cPanel/WHM پنل مدیریت
  240,000/ماهیانه
  سفارش دهید