سرور مجازی لینوکس

 • VPS-10 GB


  • SPACE 10 GB SATA
   RAM 256 MB DDR3
   BW 100 GB MONTHLY
   1 IP
  35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • VPS-20 GB


  • SPACE 20 GB SATA
   RAM 512 MB DDR3
   BW 200 GB MONTHLY
   1 IP
  50,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • VPS-40 GB


  • SPACE 40 GB SATA
   RAM 1024 MB DDR3
   BW 400 GB MONTHLY
   1 IP
  70,000/ماهیانه
  سفارش دهید