سرور اختصاصی

 • سرور اختصاصی 1


  • XEON X3450
   RAM 8 GB DDR3
   SPACE 2*500 GB
   BW 4000 GB MONTHLY
   8 IP
  490,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • سرور اختصاصی 2


  • XEON X3470
   RAM 16 GB DDR3
   SPACE 2*1 TB
   BW 5000 GB MONTHLY
   IP 8
  590,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • سرور اختصاصی 3


  • CORE I7-4770
   RAM 16 GB DDR3
   SPACE 2*1 TB
   BW 6000 GB MONTHLY
   IP 8
  690,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • سرور اختصاصی 4


  • 2X XEON 5620
   RAM 32 GB DDR3
   SPACE 6*1 TB
   BW 7000 GB MONTHLY
   IP 8
  790,000/ماهیانه
  سفارش دهید