۱- به محیط خط فرمان (Shell) لاگین کنید.

۲- تنظیم ساعت برای سرور مجازی بایستی مستقل از سرور اصلی انجام پذیرد و لذا این امکان بایستی در سرور فعال باشد. جهت اطمینان از این موضوع، فرمان زیر را اجرا نمایید.

cat /proc/sys/xen/independent_wallclock

۳- چنانچه نتیجه “۰” بود، به این معناست که غیر فعال است و بایستی مرحله ۴ را انجام دهید. در غیر اینصورت، مرحله ۶ را اعمال نمایید.

۴- فرمان زیر را جهت فعال سازی امکان تنظیم تاریخ و ساعت مستقل، اجرا کنید.

echo 1 >> /proc/sys/xen/independent_wallclock

۵- مجددا فرمان زیر را جهت اطمینان از تغییر انجام شده، اجرا نمایید.

cat /proc/sys/xen/independent_wallclock

۶- جهت تنطیم ساعت و تاریخ، با استفاده از فرمان های date -set یا date -s به صورت زیر اقدام نمایید.

date -set=”۱۳ June 2011 15:33:00″

۷- جهت بررسی تغییرات اعمال شده، فرمان زیر را اجرا نمایید. نتیجه بایستی موارد اعمال شده در مرحله قبل باشد.

date
Mon Jun 13 15:33:03 IST 2011
درباره مدیریت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 12 + 18 =