در صورتی که یک دیسک جدید در سرور شما قرار گرفته است، بمنظور ایجاد امکان شناسایی آن به سیستم عامل (در اینجا CentOS) لازم است مراحل زیر صورت پذیرد:

۱) یافتن دیسک جدید:

بدین منظور ابتدا دستور df را اجرا نمایید، موارد به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

Filesystem           ۱K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1            ۱۸۹۰۳۰۲۰۹۲ ۱۶۱۶۵۶۴۷۵۶ ۱۷۶۱۶۶۵۶۴  ۹۱% /
tmpfs                   ۹۰۷۳۴۴         ۰    ۹۰۷۳۴۴   ۰% /dev/shm
/dev/sdb1            ۱۹۲۲۸۵۸۳۵۲ ۱۷۸۸۴۵۶۵۸۴  ۳۶۷۲۶۱۶۸  ۹۸% /irpower
/usr/tmpDSK             ۴۹۵۸۴۴     ۱۱۸۱۰    ۴۵۸۴۳۴   ۳% /tmp

همانطور که مشاهده می شود دو عدد دیسک با نام های sda و sdb در سرور شناسایی می شوند. حال دستور زیر را اجرا میکنیم تا نام دیسک جدید را بیابیم:

ls -la ls /dev/sd*

خروجی میتواند بدین شکل باشد:

/dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sdb  /dev/sdb1  /dev/sdc

همانطور که انتظار میرفت نام دیسک جدید sdc است.

۲) ایجاد پارتیشن در دیسک جدید:

fdisk /dev/sdc

سپس جهت ایجاد پارتیشن n را وارد میکنیم.
چون قصد داریم نوع پارتیشن Primary باشد حرف p را وارد می کنیم.
شماره پارتیشن را ۱ وارد میکنیم.
چون این پارتیشن قرار است کل دیسک را به خود اختصاص دهد، اولین Cylinder عدد ۱ و آخرین آن، آخرین عدد نمایش داده شده خواهد بود.

حال جهت نوشتن Partition Table در دیسک w را وارد می کنیم تا پیام زیر نمایش داده شود:

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

۳) ایجاد File System:
حال با استفاده از mkfs.ext3 یک فایل سیستم ایجاد می کنیم:

/sbin/mkfs.ext3/dev/sdc1

انجام فرآیند ممکن است دقایقی بطول انجامد.

۴) Mount کردن File system:
ابتدا یک دایرکتوری ایجاد میکنیم. مثلا با نام disk3/

mkdir /disk3

سپس دیسک جدید را به این دایرکتوری مانت میکنیم:

mount /dev/sdc1 /disk3

درباره مدیریت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • 18 − دوازده =